Các kỹ năng gia công trong nghề tiện CNC (Phần 1)

Các kỹ năng gia công trong nghề tiện CNC (Phần 1)

Các kỹ năng gia công trong nghề tiện CNC (Phần 1)

Các kỹ năng gia công trong nghề tiện CNC (Phần 1)

​Tiện là một dạng gia công không thể thiếu trong sản xuất gia công cơ khí chính xác, giúp chế tạo ra các chi tiết máy phục vụ cho việc lắp đặt máy móc. Máy tiện chiếm khoảng 25% – 35% tổng số thiệt bị trong phân xưởng gia công cắt gọt. Bài viết này cùng TPP tìm hiểu về các kĩ năng về gia công trong nghề tiện nhé !

1. Kỹ thuật gia công bề mặt trục trơn ngoài

– Tiện trục ngắn 1

Các kỹ năng gia công trong nghề tiện CNC (Phần 1)
Các kỹ năng gia công trong nghề tiện CNC (Phần 1)
Yêu cầu kỹ thuật Các bước gia công
 • Mặt đầu gia công đảm bảo độ phẳng • Phải vuông góc đường tâm chi tiết

• Bề mặt gia công đảm bảo độ nhẵn, kích thước theo yêu cầu bản vẽ

 

 • Gá lắp • Tiện xén mặt đầu A

• Tiện mặt trụ Φ = 28 với L bằng 90

• Vát cạnh 1,5 x 45°

• Vạt mặt đầu và vát nghiêng cạnh còn lại

 

– Tiện trụ ngắn 2

kỹ thuật tiện cơ khí
Yêu cầu kỹ thuật Các bước gia công
 • Độ đồng tâm giữa các đường kính cho phép sai lệch ≤ 1  • Gá lắp • Tiện xén mặt đầu A

• Tiện mặt trụ Φ24×50 và Φ17×20

• Vát cạnh 1 x 45°

 

– Tiện trụ dài 1

kỹ thuật tiện cơ khí
 
Yêu cầu kỹ thuật Các bước gia công
 • Độ côn Φ18 cho phép sai lệch ≤ 1 • Độ đồng tâm giữa các đường kính cho phép sai lệch ≤ 1

• Các cạnh vát 1×45°

 • Vạt mặt – khoan lỗ tâm • Gá lắp chi tiết

• Thực hiện cắt gọt

 

– Tiện trụ dài 2

kỹ thuật tiện cơ khí
 
Yêu cầu kỹ thuật Các bước gia công
 • Độ côn Φ16 cho phép sai lệch ≤ 1 • Độ đồng tâm giữa các đường kính cho phép sai lệch ≤ 0.05

• Các cạnh vát 1×45°

 • Vạt mặt – khoan lỗ tâm 2 đầu • Tiện mũi tâm giả

• Chỉnh độ côn giữa 2 mũi tâm

• Gá chi tiết lên 2 mũi tâm

• Tiện trụ ngoài

 

– Tiện trụ bậc

kỹ thuật tiện cơ khí
 
Yêu cầu kỹ thuật Các bước gia công
 • Độ đồng tâm giữa các đường kính cho phép sai lệch ≤ 0.05 • Độ vuông góc các bậc cho phép sai lệch ≤ 0.5°

• Các cạnh vát 2×45°

 • Gá lắp lần 1 • Vạt mặt đầu, gia công Φ40×40 – vát nghiêng cạnh 2×45°

• Gá lắp lần 2 – vạt mặt đầu

• Tiện thô Φ36 và Φ32

• Tiện tinh và xén bậc vuông góc

• Vát nghiêng cạnh và làm sạch bavia

 

– Tiện cắt rãnh

Các kỹ năng gia công trong nghề tiện CNC (Phần 1)
Các kỹ năng gia công trong nghề tiện CNC (Phần 1)
 
Yêu cầu kỹ thuật Các bước gia công
 • Các rãnh phải đảm bảo phẳng vuông góc với đường sinh chi tiết • Dung sai các kích thước rãnh là ± 0.1

• Độ đồng tâm giữa các đường kính phải ≤ 0.1

 • Gá lắp – vạt mặt khoan tâm • Gá lắp – G/c đường kính trụ ngoài

• Tiện cắt rãnh

• Vát nghiêng các cạnh

 

– Tiện cắt đứt

kỹ thuật tiện cơ khí
 
Yêu cầu kỹ thuật Các bước gia công
 • Các mặt đầu phải phẳng không để lại lỏi • Độ song song giữa 2 mặt đầu cho phép sai lệch ≤ 0.2

• Các cạnh vát 2×45°

 • Gá lắp – Vạt mặt – Vát nghiêng • Tiện cắt đứt

• Vạt mặt và vát nghiêng cạnh còn lại

2. Kỹ thuật gia công móc lỗ trong

– Khoan trên máy tiện

kỹ thuật tiện cơ khí
 
Yêu cầu kỹ thuật Các bước gia công
 • Độ đồng tâm giữa các đường kính cho phép sai lệch ≤ 0.2 • Các cạnh vát 2×45°  • Gá lắp – Vạt mặt đầu – Vát nghiêng • Tiến cắt

 

– Tiện lỗ suốt

Các kỹ năng gia công trong nghề tiện CNC (Phần 1)
Các kỹ năng gia công trong nghề tiện CNC (Phần 1)
Yêu cầu kỹ thuật Các bước gia công
 • Độ đồng tâm giữa các đường kính cho phép sai lệch ≤ 0.1

 

 • Gá lắp lần 1 (Đầu A) • Khoan lỗ Φ16

• Tiện lỗ Φ18

• Vát cạnh trong 1×45°

• Gá lắp lần 2 (Đầu B): Tiện mặt đầu với Ltổng = 36 – Vát nghiêng

 

– Tiện lỗ bậc

kỹ thuật tiện cơ khí
 
Yêu cầu kỹ thuật Các bước gia công
 • Độ đồng tâm giữa các đường kính cho phép sai lệch ≤ 0.1

 

 • Gá lắp lần 1 (Đầu A) • Khoan lỗ Φ16

• Tiện lỗ Φ19

• Tiện lỗ Φ22×18

• Vát cạnh trong 1×45°

• Gá lắp lần 2 (Đầu B) – Tiện mặt đầu với Ltổng = 36 – Vát nghiêng

 

– Tiện lỗ kín

Các kỹ năng gia công trong nghề tiện CNC (Phần 1)
Các kỹ năng gia công trong nghề tiện CNC (Phần 1)
 
Yêu cầu kỹ thuật Các bước gia công
 • Độ đồng tâm giữa các đường kính cho phép sai lệch ≤ 0.1 • Các cạnh phải thẳng vuông góc với đường sinh chi tiết

• Dung sai kích thước rảnh ±0.1

 • Gá lắp lần 1 (Đầu A) • Khoan lỗ Φ16×20

• Tiện lỗ Φ25

• Vát cạnh trong 1×45°

• Gá lắp lần 2 (Đầu B): Tiện mặt đầu với Ltổng = 36 – Vát nghiêng

3. Kỹ thuật gia công trục côn

– Tiện côn tỷ lệ – tiện côn ngoài bằng bàn trượt trên

kỹ thuật tiện cơ khí
 
Yêu cầu kỹ thuật Các bước gia công
 • Độ đồng tâm giữa các đường kính cho phép sai lệch ≤ 0.05 • Các cạnh vát nghiêng 1.5×45°  • Gá phôi, gá dao • Vạt mặt đầu – Tiện trụ Φ30×33

• Tiện côn

• Vạt mặt đầu và vát nghiêng cạnh còn lại

 

– Tiện côn ngoài bằng bàn trượt trên

kỹ thuật tiện cơ khí
 
Yêu cầu kỹ thuật Các bước gia công
 • Phần côn Morse phải tiếp xúc với áo côn mẫu trên 2/3 chiều dài côn • Độ đồng tâm giữa các đường kính cho phép sai lệch ≤ 0.1

• Các cạnh vát 1.5×45°

 • Gá lắp (đầu A) • Vạt mặt – Tiện Φ24×86

• Tiện phần côn

• Tiện Φ17×5 – Vát nghiêng

• Vạt mặt đầu và vát nghiêng cạnh còn lại

 

– Tiện công ngoài bằng PP đánh lệch ụ động

kỹ thuật tiện cơ khí
 
Yêu cầu kỹ thuật Các bước gia công
 • Phần côn Morse phải tiếp xúc với áo côn mẫu trên 2/3 chiều dài côn • Độ đồng tâm giữa các đường kính cho phép sai lệch ≤ 0.05

• Các cạnh vát 1.5×45°

 • Vạt mặt, khoan tâm 2 đầu • Tiện mũi chống phụ

• Tiện Φ30.4×130 và Φ20×15, vát cạnh

• Đánh lệch ụ động

• Tiện phần côn

• Tiện phần trụ Φ24×40 – Vát nghiêng

 

– Tiện côn lỗ

kỹ thuật tiện cơ khí
 
Yêu cầu kỹ thuật Các bước gia công
 • Phàn côn Morse phải tiếp xúc với trục côn mẫu trên 2/3 chiều dài côn • Độ đồng tâm giữa các đường kính cho phép sai lệch ≤ 0.1

• Các cạnh vát 1.5×45°

 

 • Gá đầu A: gá phôi, gá dao • Vạt mặt đầu – Tiện trụ Φ32×40 – vát nghiêng 1.5×45°

• Trở đầu – vạt mặt đầu, khoan lỗ Φ16

• Tiện lỗ Φ20

• Tiện côn lỗ

• Vát cạnh

4. Kỹ thuật gia công bề mặt phức tạp

– Tiện mặt định hình

kỹ thuật tiện cơ khí
 
Yêu cầu kỹ thuật Các bước gia công
 • Các cung tròn phải tiếp xúc khít với dương • Các cạnh phải vát nghiêng 1.5×45°  • Gá đầu A • Tiện vát mặt đầu và Φ28×30

• Tiện thô mặt bán cầu R14

• Tiện tinh mặt bán cầu R14

• Tiện thô mặt cung lõm R10

• Tiện tinh mặt cung lõm R10

• Gá trở đầu B

 

– Lăn vân nhám

kỹ thuật tiện cơ khí
 
Yêu cầu kỹ thuật Các bước gia công
 • Vết vân nhám phải nổi rõ, đều, không nát

• Độ đồng tâm giữa các đường kính cho phép sai lệch ≤ 0.1

• Các cạnh vát 1.5×45°

 

 • Vạt mặt, khoan tâm đầu A • Trở đầu: Gá lắp – Tiện mặt đầu với Ltổng = 105 – Tiện Φ28×30, Vát cạnh

• Tiện các phần trụ để lăn nhám

• Lăn nhám thẳng

• Lăn nhám chéo

• Vát cạnh

Xem thêm các tài liệu hay khác…..
 TPP cảm ơn tất cả các bạn đã ghé thăm blog của chúng tôi. Hãy chia sẻ nếu bài viết có thể giúp được nhiều người nhé. Chúc các bạn luôn có nhiều sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc.

TPP HÀ NỘI | Chuyên gia công chính xác CNC – Cung cấp giải pháp công nghệ

Hotline: 033.515.8181 – Email: Sales@tpphn.com

Website: https://tpphn.com/ – http://blog.tpphn.com/

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *